استخدام گیمریما

فرم استخدام

"*" indicates required fields

نام*
سال تولد*
جنسیت
چه نوع گیمری هستی*
با چه کنسولی بازی میکنی (میتوانید بیش از یک انتخاب داشته باشید)*
در چه زمینه ای تمایل به همکاری با گیمریما داری؟ (میتوانید بیش از یک انتخاب داشته باشید)*
امکان کار به صورت*