دسته بندی: اندرویدی

5 FPS Game For Mobile
بازی شوتر

۵ بازی FPS برای موبایل

چند بازی FPS جایگزین برای Call Of Duty بازی‌های موبایلی این چند وقته خیلی زیاد شدند، و با انتشار هر روز بازی‌های جدید، تشخیص اینکه

مشاهده بیشتر