دسته بندی: آموزش بازی ها

Fallout 76: چگونه Junk فارم کنید.
آموزش

Fallout 76: چگونه Junk فارم کنید.

Fallout 76 در دنیای Fallout 76، زباله (junk) ها به اندازه جواهرات ارزشمند هستند. در اینجا شما یاد میگیرید که چگونه آنها را به راحتی

ادامه مطلب »
آموزش بازی ها

Cult of the Lamb: توضیح Hud مرحله

Cult of the Lamb: توضیح Hud مرحله نشانگر سطح Fervor به شما می گوید که چند بار می توانید از Curse خود استفاده کنید.می توان

ادامه مطلب »

بهترین بازی های آینده

1- The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2
سال انتشار: 1401

2- The Elder Scrolls VI
سال انتشار: پاییز 1401

3- God of War: Ragnarok
سال انتشار: 1401

4- Dying Light 2 Stay Human
سال انتشار: ۱۵ بهمن 1400

 

#