GTA V Cheat Codes

تمامی کد های تقلب GTA 5

GTA V Cheat Codes

تمامی کد های تقلب GTA 5

در این پست بسیاری از کد های تقلب GTA V را برایتان آماده کردیم که میتوانید از آنها استفاده کنید تا بازی را برای خودتان هیجان انگیز کنید.در این پست هر کد را برای تمامی پلتفرم ها نوشته ایم و از این بابت نگرانی ای لازم نیست داشته باشید!

شما براحتی از این کد ها میتوانید برای چیز های مختلف استفاده کنید و وسایلی را بگیرید که در حالت عادی داشتن آن امکان پذیر نیست. البته به یک نکته باید توجه داشته باشید  و آن اینکه وقتی از کد های تقلب استفاده میکند نمیتوانید Trophy های مختلف را ببرید پس جهت اطمینان یک بکاپ از بازی  تان داشته باشید تا ضرر نکنید!

در ادامه با ما همراه باشید تا لیست تمامی این کد هارا ببینیم:

 

GTA V Cheat Codes

Max Health and Armor 

 • PS4: CIRCLE, L1, TRIANGLE, R2, X, SQUARE, CIRCLE, RIGHT, SQUARE, L1, L1, L1
 • Xbox One: B, LB, Y, RT, A, X, B, RIGHT, X, LB, LB, LB
 • PC: TURTLE
 • Phone: 1-999-887-853 [1-999-TURTLE]

با زدن این کد هم جان تان پر میشود و هم جیب تان پر از اسلحه.

 

Invincibility

 • PS4: RIGHT, X, RIGHT, LEFT, RIGHT, R1, RIGHT, LEFT, X, TRIANGLE
 • Xbox One: RIGHT, A, RIGHT, LEFT, RIGHT, RB, RIGHT, LEFT, A, Y
 • PC: PAINKILLER
 • Phone: 1-999-7246-545-537 [1-999-PAINKILLER]

 

این تقلب شکست ناپذیری GTA 5 به شما پنج دقیقه آسیب ناپذیری کامل می دهد. تا زمانی که تمام شود، تقریباً می‌توانید هر کاری که می‌خواهید انجام دهید، هر سطحی از آسیب را تحمل کنید، و انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.  پس اگر میخواهید شهر را بترکانید حتما ازش استفاده کنید!

 

GTA V Cheat Codes

Raise Wanted Level

 • PS4: R1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT
 • Xbox One: RB, RB, B, RT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT
 • PC: FUGITIVE
 • Phone: 1-999-3844-8483 [1-999-FUGITIVE]

 

این کد ستاره های شما (یا به اصطلاح سطح تحت تعقیب بودن شما) را افزایش میدهد. اگر حوصله تان سر رفته است و میخواهید با پلیس درگیر شوید میتوانید ازش استفاده کنید!

 

Lower Wanted Level

 • PS4: R1, R1, CIRCLE, R2, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT
 • Xbox One: RB, RB, B, RT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT
 • PC: LAWYERUP
 • Phone: 1-999-5299-3787 [1-999-LAWYERUP]

برعکس کد بالا، ستاره های شمارا کم میکند. اگر میخواهید از شر پلیس ها خلاص شوید بسیار کلیدی است. از جلمه کد هایی است باید آن را حفظ باشید.

 

Special ability refill

 • PS4 : X, X, SQUARE, R1, L1, X, RIGHT, LEFT, X
 • Xbox One: A, A, X, RB, LB, A, RIGHT, LEFT, A
 • PC: POWERUP
 • Phone: 1-999-769-3787 [1-999-POWERUP]

 

با زدن این کد قابلیت مخصوصی که هر کارکتر دارد را پر میکنید؛ با فرانکلین زمانی که در حال رانندگی هستید میتوانید زمان را اسلوموشن کنید، مایکل میتواند زمان را اطراف خودش آهسته کند و ترور که باعث میشود تیر ها جون کمتر ازش کم کنند و تیر های خودش جون بیشتری از حریف بگیرد.

 

GTA V Cheat CodesParachute cheat

 • PS4: LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, R2, LEFT, LEFT, RIGHT, L1
 • Xbox One: LEFT, RIGHT, LB, LT, RB, RT, RT, LEFT, LEFT, RIGHT, LB
 • PC: SKYDIVE
 • Phone: 1-999-759-3483 [1-999-SKYDIVE]

همانطور که احتمالا از باری نوستالژی San Andereas به خاطر دارید به شما یک چتر میدهد که میتوانید از ساختمان های بلند با آن بپرید!

 

Weapons and ammo cheat

 • PS4: TRIANGLE, R2, LEFT, L1, X, RIGHT, TRIANGLE, DOWN, SQUARE, L1, L1, L1
 • Xbox One: Y, RT, LEFT, LB, A, RIGHT, Y, DOWN, X, LB, LB, LB
 • PC: TOOLUP
 • Phone: 1-999-866-587 [1-999-TOOLUP]

تقلب اسلحه و مهمات اضافی اسلحه ها و مهمات شما را پر می کند و تمام سلاح های بازی را به شما می دهد و گلوله های شما را پر می کند.

 

 

GTA V Cheat Codes

GTA 5 drunk cheat

 • PS4: TRIANGLE, RIGHT, RIGHT, LEFT, RIGHT, SQUARE, CIRCLE, LEFT
 • Xbox One: Y, RIGHT, RIGHT, LEFT, RIGHT, X, B, LEFT
 • PC: LIQUOR
 • Phone: 1-999-547-861 [1-999-LIQUOR]

تقلب GTA 5 Drunk Mode فوراً شخصیت شما را مست می کند. مسلماً کاربرد زیادی ندارد، اما خنده دار است.

 

Fast run cheat

 • PS4: TRIANGLE, LEFT, RIGHT, RIGHT, L2, L1, SQUARE
 • Xbox One: Y, LEFT, RIGHT, RIGHT, LT, LB, X
 • PC: CATCHME
 • Phone: 1-999-2288-463 [1-999-CATCHME]

باعث میشود که سریعتر از حالت معمول بدوید. برای فرار از دست پلیس و یا کسانی که دنبال تان هستند عالی است.

 

Fast swim cheat

 • PS4: LEFT, LEFT, L1, RIGHT, RIGHT, R2, LEFT, L2, RIGHT
 • Xbox One: LEFT, LEFT, LB, RIGHT, RIGHT, RT, LEFT, LT, RIGHT
 • PC: GOTGILLS
 • Phone: 1-999-4684-4557 [1-999-GOTGILLS]

باعث میشود سریعتر از حالت معمول شنا کنید.

 

 

GTA V Cheat Codes

GTA 5 Skyfall cheat

 • PS4: L1, L2, R1, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT
 • Xbox One: LB, LT, RB, RT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LB, LT, RB, RT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT
 • PC: SKYFALL
 • Phone: 1-999-759-3255 [1-999-SKYFALL]

 

یکدفعه شمارا از بالای شهر رها میکند همانطور که عکسش را میبیند! بهتر است قبل اینکار کد چتر نجات رو هم زده باشید تا کشته نشوید لااقل. برای فرار از صحنه های درگیری خنده دار و عالی است!

 

Super jump

 • PS4: LEFT, LEFT, TRIANGLE, TRIANGLE, RIGHT, RIGHT, LEFT, RIGHT, SQUARE, R1, R2
 • Xbox One: LEFT, LEFT, Y, Y, RIGHT, RIGHT, LEFT, RIGHT, X, RB, RT
 • PC: HOPTOIT
 • Phone: 1-999-467-8648 [1-999-HOPTOIT]
با این کد میتوانید ده ها برابر حالت معمول بپرید که خب فان هست!

Low gravity

 • PS4: LEFT, LEFT, L1, R1, L1, RIGHT, LEFT, L1, LEFT
 • Xbox One: LEFT, LEFT, LB, RB, LB, RIGHT, LEFT, LB, LEFT
 • PC: FLOATER
 • Phone: 1-999-356-2837 [1-999-FLOATER]

تقلب Moon Gravity جاذبه را برای شما و هر ماشینی که سوار می‌شوید کاهش می‌دهد. هر ضربه به شما میتواند پرتاب تان کند به این ور و آن ور !!

 

Explosive punches

 • PS4: RIGHT, LEFT, X, TRIANGLE, R1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L2
 • Xbox One: RIGHT, LEFT, A, Y, RB, B, B, B, LT
 • PC: HOTHANDS
 • Phone: 1-999-4684-2637 [1-999-HOTHANDS]

تقلب Explosive Melee Attacks باعث می شود که قدرت تمام ضربات مشت و لگد شما در تماس با هر کسی که ضربه می زند به شدت زیاد شود.

 

 

GTA V Cheat Codes

Bullet time

 • PS4: SQUARE, L2, R1, TRIANGLE, LEFT, SQUARE, L2, RIGHT, X
 • Xbox One: X, LT, RB, Y, LEFT, X, LT, RIGHT, A
 • PC: DEADEYE
 • Phone: 1-999-3323-393 [1-999-DEADEYE]

هنگامی که aim میگیرید آن را اسلوموشن میکند تا راحت تر به هدف بزنید!

 

Explosive bullets

 • PS4: RIGHT, SQUARE, X, LEFT, R1, R2, LEFT, RIGHT, RIGHT, L1, L1, L1
 • Xbox One: RIGHT, X, A, LEFT, RB, RT, LEFT, RIGHT, RIGHT, LB, LB, LB
 • PC: HIGHEX
 • Phone: 1-999-444-439 [1-999-HIGHEX]

 

تقلب Bang Bang به شما گلوله های انفجاری می دهد که در اثر ضربه منفجر می شوند. آنها واقعاً هر چیزی را میتوانند منفجر کنند!

 

Flaming bullets

 • PS4: L1, R1, SQUARE, R1, LEFT, R2, R1, LEFT, SQUARE, RIGHT, L1, L1
 • Xbox One: LB, RB, X, RB, LEFT, RT, RB, LEFT, X, RIGHT, LB, LB
 • PC: INCENDIARY
 • Phone: 1-999-462-363-4279 [1-999-INCENDIARY]
تقلب گلوله‌های شعله‌ور در GTA 5 دقیقاً همان کاری را انجام می‌دهد که از نامش انتظارش را دارید و در هنگام فرود باعث ایجاد کمی شعله می‌شود و به هر چیزی که به آن شلیک کنید آتش می‌زند.

Slowmo

 • PS4: TRIANGLE, LEFT, RIGHT, RIGHT, SQUARE, R2, R1
 • Xbox One: Y, LEFT, RIGHT, RIGHT, X, RT, RB
 • PC: SLOWMO
 • Phone: 1-999-756-966 [1-999-SLOWMO]

تقلب GTA 5 Slow Motion کل بازی را کند می کند تا همه چیز فوق العاده دراماتیک شود.

 

Weather cheats

 • PS4: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARE
 • Xbox One: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
 • PC: MAKEITRAIN
 • Phone: 1-999-625-348-7246 [1-999-MAKEITRAIN]

با این تقلب در GTA V میتوانید آب و هوای داخل بازی را مطابق دلخواه تان تغییر دهید!

 

 

Slidey cars

 

 • PS4: TRIANGLE, R1, R1, LEFT, R1, L1, R2, L1
 • Xbox One: Y, RB, RB, LEFT, RB, LB, RT, LB
 • PC: SNOWDAY
 • Phone: 1-999-7669-329 [1-999-SNOWDAY]

همانطور که از اسمش پیداست باعث میشود ماشین تان سر بخورد و وقتی دارید عادی هم رانندگی میکنید دریفت بکشید!!

 

GTA 5 director mode

 • PC: JRTALENT
 • Phone: 1-999-5782-5368 [1-999-JRTALENT]
برای دسترسی به حالت کارگردان می توانید از تقلب حالت کارگردان GTA 5 استفاده کنید. این به شما امکان می دهد مانند هر شخصیتی بازی کنید و بسیاری از پارامترهای بازی را برای سرگرمی تغییر دهید.

GTA 5 black cellphone cheat

 • Phone: 1-999-367-3767 [1-999-EMPEROR or 1-999-EMP-DROP]

باعث میشود شهر به هرج و مرج کشیده شود و انفجار های تصادفی اطراف شما رخ دهد.

 

 

 

GTA V Cheat Codes

چطوری از کد های تقلب GTA استفاده کنیم؟

در مورد فعال سازی چیت های GTA 5 دو گزینه دارید. در PS5، PS4 و Xbox می‌توانید تقلب‌ها را با وارد کردن ترتیب صحیح دکمه‌ها روشن و خاموش کنید. باید سریعاً آنها را به ترتیب وارد کنید و می‌دانید که آیا آن را درست انجام داده‌اید، زیرا یک اعلان را روی صفحه می‌بینید. همچنین می توانید گوشی خود را در بازی بالا بیاورید و شماره فهرست شده برای هر تقلب را شماره گیری کنید.این راه اصلی برای وارد کردن کدها در PC است.

این شماره‌های تلفن همیشه از ۱-۹۹۹ شروع می‌شوند و سپس شماره‌ای که تقلب را از طریق حروف روی صفحه شماره نشان می‌دهد. گزینه دیگر در PC این است که کلید tilde (~) را فشار دهید تا کنسول فرمان ظاهر شود و کدها را مستقیماً در آن تایپ کنید.

همانطور که قبلاً اشاره کردیم، روشن کردن تقلب ها باعث غیرفعال شدن Achievements/Trophies می شود تا زمانی که دوباره همه آنها را خاموش کنید (با وارد کردن مجدد کدهایی که استفاده کرده اید).

 

بیشتر بخوانید: پربازدید ترین بازی ها در توییچ سال ۲۰۲۱

نوشته های مرتبط

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x